Biyoloji

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme | Konu Anlatımı

Canlılar, var olan canlılardan meydana gelir. Çünkü canlılık özelliklerinden birinin, yavru canlılar oluşturabilme yani üreme olduğunu hatırlayınız. Üreme yoluyla canlılar, nesillerini devam ettirip çoğalır ve taşıdıkları kalıtsal materyali yavru bireylere aktarır. Canlılarda üreme, eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere iki yolla gerçekleşir. Eşeyli Devamını Oku...

Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Omurgasız hayvanların birçoğunun bölünme. tomurcuklanma, rejenerasyon gibi yollarla eşeysiz olarak çoğalabildiklerini öğrendiniz. Eşeyli üreme ise omurgalı ve omurgasız hayvanlarda yaygın olarak görülen üreme biçimidir. Bitkilerde olduğu gibi hayvanlarda da eşeyli üreme döllenmeyle başlar. Hayvanlarda döllenme, dış döllenme ve iç döllenme olarak iki şekilde gerçekleşir. Devamını Oku...

Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Hayvanlar, yaşam döngülerinin başlangıcı olan döllenme ve embriyonun gelişiminin ardından ya yumurtadan çıkar ya da doğar. Yeni yavru bireyler büyüyüp gelişmeye devam eder. Yetişkin olana kadar geçen zamanda çeşitli faktörler büyüme ve gelişmeyi etkiler. Hayvan türlerine göre farklılık gösterse de temel faktörler besin, su, Devamını Oku...

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir? Neler Etkiler?

Bir bitkinin tohumu doğada çimlendiği yerde büyür ve gelişir. ilk kök, gövde ve yapraklarının gelişimiyle birlikte bitki büyümesini sürdürür. Genç bir fidan geliştikçe kökleri toprağın derinliklerine uzanır, gövdesi kalınlaşır, yeni dalları ve yaprakları oluşur. Bitkiler yaşamları boyunca büyümeye devam eder. Bitkiler gelişimlerini kalıtsal materyaldeki Devamını Oku...

Tohum Nedir? Nasıl Yayılır? Çimlenir? Hakkında Bilgi

Tohum Nedir? Tohum, zigotun gelişmesiyle oluşan embriyoyu taşır. Embriyo, yeni yavru bireyin gelişiminin başlangıcıdır. Embriyonun oluşumu sırasında besin depo edilir. Besin ve embriyonun bir kabukla sarılması sonucu oluşan yapıya tohum adı verilir. Tohum üç ana bölüme sahiptir. Bu bölümler; büyüdüğünde yeni bir bitkiyi meydana Devamını Oku...