Biyoloji

Madde Döngüsünün Önemi Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Canlıların kullanabileceği suyun azalması canlı yaşamını nasıl etkiler? Aynı şekilde, oksijen, azot ve karbon gibi maddelerin doğada gerçekleşen döngülerinde meydana gelen olumsuzluklar canlıları ne ölçüde etkiler? Madde döngüleri canlıların yaşamı adına çok büyük bir öneme sahiptir. Suyun canlılar üzerindeki etkisini ve önemini kavramak için Devamını Oku...

Madde Döngüleri Nelerdir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Su Döngüsü Canlılık faaliyetlerinin devamı için gerekli su, canlıların yapısından terleme ve solunum yoluyla; doğada ise buharlaşma yoluyla atmosfere karışır. Atmosferden yağış olarak yeryüzüne inen suyun bir kısmı yer üstü sularına bir kısmı da yer altı sularına karışır. Canlılar, suyu yer üstü ve yer Devamını Oku...

Fotosentez Nedir? Nasıl Olur? Formülü Ve Evreleri | Konu Anlatımı

Afrika’da bir çölde mi yoksa Güney Amerika’da yağmur ormanlarında mı daha çok sayıda ve çeşitte canlı ile karşılaşırız? Bu soruya verilen cevap elbette yağmur ormanları olacaktır. Canlıların sayısının ve çeşidinin fazla olması, o yörede yaşayan bitki sayısı ve çeşidiyle doğru orantılıdır. Bitkileri hayvanlar için Devamını Oku...

Biyoteknolojinin Tarihi Gelişimi, Tarihçesi Hakkında Bilgi

Biyo-teknoloji, insanlık tarihi kadar eski bir uygulama alanıdır. MÖ insanların maya bakterileri ile ilk mayalanmaları gerçekleştirimesiyle biyo-teknolojik uygulamalar başlamış oldu. Mikroskobun keşfi ile birlikte hücrenin görülmesi biyo-teknoloji uygulamalarını yeni bir aşamaya geçirmiştir. İlk aşıların geliştirilmesi, penisilinin keşfi tarih boyunca biyo-teknoloji uygulamalarının devam ettiğini kanıtlar. DNA’nın Devamını Oku...

Canlılar Arasındaki Beslenme İlişkileri (Şekilleri) Hakkında Bilgi

Canlıları beslenme ilişkilerine göre üç gruba ayırabiliriz. Doğada bir canlı başka bir canlıyı besin olarak kullanırken kendisi de başka bir canlının besini olabilir. Canlıların birbirini tüketmelerine göre oluşturulan sıralamaya besin zinciri denir. Besin zincirlerinin ilk basamağını üretici canlılar oluşturur. Yeşil bitkiler, su yosunları, denizlerde Devamını Oku...