Eğitim

Hicret Olayı Nasıl Gerçekleşmiştir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Müşriklerin Müslümanlara yönelik baskıları, eziyetleri iyice artmış, Mekke’de müminlerin can ve mal güvenliği kalmamıştı. Müslümanlar, en temel hakları olan inanma ve ibadet etme haklarını kullanamıyorlardı. Ayrıca Mekke’de İslam’ın yayılması müşrikler tarafından engelleniyordu. Allah’ın (c.c.) dininin Mekke dışında da tebliğ edilip yayılması bir gereklilikti. Bütün Devamını Oku...

Babıali Baskını Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

İstanbul 1913 yılında uzun süredir görülmemiş sertlikte bir kış geçiriyordu. Ama İstanbulluları kaygılandıran bundan çok, siyasal durumun gerginliğiydi: Balkan Savaşının en acı günleri yaşanıyordu. Bulgarlar Çatalca önlerine gelmişlerdi, Edirne düşmek üzereydi. Hükumet otoritesi dağılır) gitmişti. işte bu ortamda, İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir süredir Devamını Oku...

Fenomenoloji (Görüngü Bilim) Nedir? Husserl Felsefesi | Hakkında Bilgi

Alman felsefecisi Edmund Husserl (1859-1938), her türlü anlamla ilgili felsefi araştırmaların başlangıç yöntemi olarak tanımladığı “fenomenolojik betimleme (tasvir)” yaklaşımını 1913’te yayımlanan “Saf Fenomenoloji Üzerine Düşünceler”de açıklıyordu. Husserl Avusturya-Macaristan’ın bir parçası olan Moravia’da Musevi bir anne-babadan dünyaya gelmişti. Almanya’da matematik öğrenimi görürken, hocası olan Fransız Devamını Oku...

Balkan Savaşları Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları | Hakkında Bilgi

Dünyanın pek çok yeri XIX. yüzyılın sonlarına doğru, öncelikle İngiltere ve Fransa, ikinci olarak da Rusya, Almanya ve İtalya arasında paylaşılmıştı. XX. yüzyılın başında bu “Büyük Devletler” arasındaki çelişkiler derinleşti. Böylece kapitalist gelişmenin görece barışçı dönemi sona eriyordu. 1910’a doğru İngiltere, Fransa ve Rusya, Devamını Oku...