Eğitim

Bohr Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir? Yetersizliği

Bohr, 1913 yılında Rutherford atom modelindeki eksiklikleri gidermek, Balmer’ın hidrojen atomu spektrumuna ait bulduğu formülü açıklamak amacıyla Planck’ın kuantum modeli ve Einstein’ın foton teorilerini değerlendirerek bir model oluşturdu. Bohr’un Atom Modeli’ndeki görüşleri şunlardır: Elektronlar çekirdek çevresinde elektrostatik kuvvet etkisiyle, küresel kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan ...Devamını Oku

Hidrojen Atomunun Spektrumu Ve Bohr Atom Modeli

Işığın kırılma nedeni herhangi bir ortamdaki hızının boşluktaki hızından daha düşük olmasıdır. Işığın ne kadar kırıldığı ise dalga boyuna bağlıdır. Işığın dalga boyu kısaldıkça kırılma miktarı artar. Daha önce de söz ettiğimiz gibi beyaz ışık, görünür bölgedeki tüm dalga boylarını içeren dalgalardan oluşmuştur. Prizmadan ...Devamını Oku

Elektromanyetik Dalga Spektrumu Nedir? Özellikleri Ve Çeşitleri

Elektromanyetik ışımanın dalga boyuna ve frekansına göre gruplandırıldığı ışın dizisine elektromanyetik dalga spektrumu denir. Elektromanyetik ışınların enerjisi ile frekansı doğru orantılıdır. Frekansı düşük olan ışınların enerjisi de düşüktür. Radyo-TV dalgaları düşük enerjili ışınlar olup dalga boyları uzundur. Gama ve X ışınları ise yüksek enerjili ışınlar ...Devamını Oku

Elektromanyetik Işınların Dalga Ve Tanecik Karakteri Hakkında Bilgi

Elektromanyetik Işınların Tanecik Modeli Dalga modeli bazı optik olayları açıklamada başarılı olmuş ancak fotoelektrik olay, Compton Olayı gibi bazı olayları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu olaylar ışığın tanecik modeli ile açıklanır. Işığın tanecikli yapıda olduğu ilk kez Newton tarafından ileri sürülmüştür. Işık bir enerji türüdür. ...Devamını Oku

Dalga Modeliyle Açıklanan Olaylar Nelerdir? Hakkında Bilgi

Işığın tanecik halinde yayıldığı fikrini ilk kez Sir Isaac Newton (Sör Ayzek Nivtın) savunmuştu. Daha sonra ışığın dalgalar halinde yayıldığını savunan Huygens (Huygens), yansıma ve kırılma olaylarının dalga modeliyle de açıklanabileceğini gösterdi. 19. yüzyılda Maxwell (Meksvel) ışığı, elektrik ve manyetik alan titreşimlerinden oluşan bir ...Devamını Oku