Felsefe

Fenomenoloji (Görüngü Bilim) Nedir? Husserl Felsefesi | Hakkında Bilgi

Alman felsefecisi Edmund Husserl (1859-1938), her türlü anlamla ilgili felsefi araştırmaların başlangıç yöntemi olarak tanımladığı “fenomenolojik betimleme (tasvir)” yaklaşımını 1913’te yayımlanan “Saf Fenomenoloji Üzerine Düşünceler”de açıklıyordu. Husserl Avusturya-Macaristan’ın bir parçası olan Moravia’da Musevi bir anne-babadan dünyaya gelmişti. Almanya’da matematik öğrenimi görürken, hocası olan Fransız Devamını Oku...

Psikanalitik Kuram (Kişilik Kuramı) Nedir? | Hakkında Bilgi

Uluslararası Psikanaliz Derneği Sigmund Freud’un (1856-1939) önderliği altında 1910’da kuruldu. Freud, psikanalize temel olan ilk çalışmaları birlikte yürüttükleri Viyanalı nörolog  Joseph Breuer’den (1842-1925) ayrıldığı 1896 yılından sonra uzun bir süre araştırmaların’ tek başına sürdürmüştü. 1900’lerde Viyana’da çevresinde az sayıda öğrenci toplanmış, ama ancak 1906’da Devamını Oku...

Pragmatizm Nedir? Özellikleri, Temsilcileri Ve Kurucusu | Hakkında Bilgi

Amerikalı ünlü psikolog ve filozof William James (1842-1910) felsefesini en sistemli biçimde açıkladığı “Pragmatizm” adli kitabını 1907’de yayımladı. Pragmatizm, XX. yüzyıl başında ABD’de ortaya çıkan felsefe akımları içinde en çok yandaş bulanıydı . Bu akımın çıkış noktasını, geleneksel akademik felsefenin büyük bir bölümünün eleştirilerek Devamını Oku...