Periyodik Sistem Nedir? Tarihçesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Periyodik Sistem Nedir? Tarihçesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bileşik ve karışımların temel bileşeni olan elementler, tarihsel süreçte zamanla keşfedilmiştir. Tarihi kaynaklar 1869 yılında yaklaşık 63 tane elementin bilindiğini belirtmektedir. Günümüzde doğada bulunan element sayısının 90 civarında olduğu bilinmektedir. Laboratuvar ortamında üretilen yapay elementlerle birlikte toplam element sayısı, 118’dir. Elementlerin incelenmesinde kolaylık olması için elementler gruplandırılmış ve bu şekilde birçok element tablosu oluşturulmuştur.

Elementleri özelliklerine göre gruplandırma ilk çağlardan beri yapılagelen bir çalışmadır. İlk çağlarda doğada toprak, su, hava ve ateş olarak dört temel elementin olduğu iddia ediliyordu. Zamanla bunların element olmadığı anlaşıldı. 1800’lü yıllarda kimi zaman elementlerin fiziki özellikleri, kimi zaman kimyasal özellikleri göz önüne alınarak bilinen elementler gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalar sonunda bilim insanları çok farklı tablolar hazırlamıştır. Tablolarda bazı özelliklerin periyodik olarak tekrar etmesi sebebiyle bu tablolara elementlerin periyodik tablosu (periyodik sistem) denir. Tarih boyunca oluşturulan bazı periyodik sistemler ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Periyodik Sistem Nedir Tarihçesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Johann Wolfgank Döbereiner (Yohan Volfkank Döberaynar) : Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar halinde göstermiştir. Döbereiner’a göre lityum, sodyum ve potasyum benzer özellikler gösterdiği için aynı grupta yer almıştır.

Benzer Yazılar


Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.