Bu internet sitesi 2016 yılında açılmış olup ÇELEBİ SELLİ tarafından kurulmuştur.

ÇELEBİ selli

www.facebook.com/opseφques

www.instagram.com/celebi.selli