Kimya

Mol Kütlesi Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Yöntemleri | Konu Anlatımı

Victor-Meyer Yöntemini Kullanarak Mol Kütlesi Hesaplama Bu yöntem kolayca buharlaşabilen uçucu sıvıların mol kütlelerinin belirlenmesinde kullanılır. İlk defa 1878 yılında Zürich Üniversitesi Profesörlerinden Victor Meyer (Viktor Meyer) tarafından bulunmuş olup onun adıyla isimlendirilmiştir. Yüksek sıcaklıktaki maddelerin buhar yoğunluklarını ölçmede kullanılır. Kaynama noktası suyun kaynama Devamını Oku...

Gaz Difüzyonu Ve Efüzyonu Nedir? Konu Anlatımı | Hakkında Bilgi

Kinetik teoride açıklandığı gibi gaz tanecikleri her yöne doğru düzensiz olarak hareket hâlindedir. Gaz moleküllerinin hareketleri difüzyon ve efüzyon olayları ile açıklanır. Thomas Graham (Tamıs Gırehem) gazların yayılması üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda, bir gazın efüzyon hızının onun molar kütlesinin karekökü ile ters orantılı olduğunu Devamını Oku...

Gaz Yasaları Nelerdir? Gaz Kanunları Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Basınç-Hacim ilişkisi (Boyle Yasası) Konumuzun başında gazların özelliklerini verirken gaz molekülleri arasında büyük boşluklar bulunduğundan söz etmiştik. Bu özellik sayesinde gazlar sıkıştırılabilir. Gaz miktarı ve sıcaklık değişmeden gazın bulunduğu kabın hacmi küçültülürse birim hacim başına düşen molekül sayısı, dolayısıyla birim yüzeye çarpan molekül sayısı Devamını Oku...

Gaz Basıncı Nedir? Gaz Basıncının Ölçülmesi | Konu Anlatımı

Gaz tanecikleri sürekli hareket hâlindedir. Bu nedenle çarptıkları yüzeye bir basınç uygular. Yaşadığımız yerkürenin etrafını saran havanın basıncına uyum sağladığımız için bu basıncı fark etmeyiz. Kırsal kesimde tulumba olarak bildiğimiz kuyudan su çekmede kullanılan el emme pompalarının çalışma prensibi atmosfer basıncını kanıtlamamızı sağlayacak bir Devamını Oku...

Kimyasal Formüller Ve Yazılışları | Nasıl Okunur? Konu Anlatımı

Elementler sembollerle, bileşikler ise içerdikleri elementlerin sembollerinden oluşan formüllerle gösterilir. Kimyasal formüller, moleküllerin ve iyonik bileşiklerin bileşimini ifade etmede kullanılan simgelerdir. Konumuzda molekül formülü ve basit formül olmak üzere başlıca iki formülü inceleyeceğiz. Bir maddenin en küçük biriminde bulunan elementlerin atom sayılarını tam olarak Devamını Oku...

Kimyasal Tepkimeler Nelerdir? Türleri Ve Denklemleri | Konu Anlatımı

Günlük yaşantımızda, çevremizde bulunan maddeler sürekli bir değişim içindedir. Maddelerde gerçekleşen bu değişimlerden bazılarında maddenin sadece fiziksel özellikleri, bazılarında ise maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir. Fiziksel özellikler maddenin dış yapısı ile ilgili olan, gözlenebilen ve ölçülebilen Kimyasal özellikler ise maddenin başka Devamını Oku...

Erzurum Kongresi Alınan Kararları, Maddeleri, Sonuçları, Önemi Ve Tarihi

Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükumetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda, Anadolu’dan ayrılmayacağını ve görevine devam edeceğini belirtti. Hükumet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile yalnızca ordu müfettişliğinden değil, çok sevdiği askerlik mesleğinden Devamını Oku...

Amasya Genelgesi Maddeleri (Kararları) Tarihi Ve Önemi Hakkında Bilgi

İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükumeti, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçtikten sonraki faaliyetlerinden rahatsız olmuşlardı. Bu nedenle hükumet bir süre sonra onu tekrar İstanbul’a çağırdı. Ancak o, bu çağrıya oyalayıcı cevaplar vererek milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etti. Bu amaçla 12 Haziran 1919’da Devamını Oku...