düşünce akımları felsefe

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları Ve Temsilcileri | Hakkında Bilgi

1900’lere doğru ekonomik ve toplumsal koşulların gittikçe kötüleşmesi, toprak kaybının sürmesi ve “Hasta Adamın mirasına göz dikmiş büyük devletler arasındaki çatışmalar Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli kurtuluş formülleri çevresinde kümelenmelere yol açtı. Genç Osmanlılarla başlayıp II. Abdülhamit döneminde, (1876-1908) yoğunlaşan siyasal örgütlenme, temelde üç düşünce akımına Devamını Oku...