periyodik cetvelin tarihçesi ve tarihi gelişiminin incelenmesi