Felsefe

Bilimsel Yöntem Nedir? Basamakları Ve Özellikleri Nelerdir? Konu Anlatımı

Bir bilginin bilimsel olarak kabul edilmesi yöntemsel olmasına bağlıdır. Bilim insanları, bir problemin çözümünde farklı yöntemler kullanabilirler. Problemin niteliği, bilim insanının olaya bakış açısı ve hayal gücü ayrıca içinde bulunulan şartlar bilimsel çalışma sırasında hangi yöntemin kullanılacağını belirler. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için tümevarım, tümdengelim Devamını Oku...

Bilimde Öznellik Ve Nesnellik Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Bilimsel bilginin bir kısmı çıkarım yoluyla elde edilir. Çıkarım, gözlem ve deney sonuçlarını yorumlayarak yargıya yarma sürecidir. Aynı olguyu inceleyen kişiler farklı çıkarımlarda bulunabilir. Bilim insanları deneysel, mantıksal ya da matematiksel çıkarımlar yapabilirler ancak aynı konuyla ilgili aynı verileri incelemelerine rağmen farklı çıkarımlarda da bulunabilirler. Devamını Oku...

Bilimsel Bilginin Kaynağı Ve Dayanakları Nelerdir? Hakkında Bilgi

Bilimsel bilginin kaynak ve dayanakları arasında gözlemler, kişinin deneyimleri ve bunların aktarılması, düşünme, akıl yürütme, daha önce yapılmış bilimsel çalışmalardan elde edilmiş bilgiler yer alır. Bilgi ve tecrübelerin aktarılması bilginin birikmesine yardımcı olur. Evrende bilgiler zaten mevcuttur. Bilim bu bilgileri açıklama çabasıdır. insanoğlu tarih Devamını Oku...

Fenomenoloji (Görüngü Bilim) Nedir? Husserl Felsefesi | Hakkında Bilgi

Alman felsefecisi Edmund Husserl (1859-1938), her türlü anlamla ilgili felsefi araştırmaların başlangıç yöntemi olarak tanımladığı “fenomenolojik betimleme (tasvir)” yaklaşımını 1913’te yayımlanan “Saf Fenomenoloji Üzerine Düşünceler”de açıklıyordu. Husserl Avusturya-Macaristan’ın bir parçası olan Moravia’da Musevi bir anne-babadan dünyaya gelmişti. Almanya’da matematik öğrenimi görürken, hocası olan Fransız Devamını Oku...

Psikanalitik Kuram (Kişilik Kuramı) Nedir? | Hakkında Bilgi

Uluslararası Psikanaliz Derneği Sigmund Freud’un (1856-1939) önderliği altında 1910’da kuruldu. Freud, psikanalize temel olan ilk çalışmaları birlikte yürüttükleri Viyanalı nörolog  Joseph Breuer’den (1842-1925) ayrıldığı 1896 yılından sonra uzun bir süre araştırmaların’ tek başına sürdürmüştü. 1900’lerde Viyana’da çevresinde az sayıda öğrenci toplanmış, ama ancak 1906’da Devamını Oku...