Tarih

Atatürk’ün Sağlık Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizde sağlık ile ilgili bir bakanlık yoktu. Hastane ve hekim sayımız ihtiyacın çok altındaydı. Ülkemizin hekim yetiştiren tek kurumu olan Darülfünunda tam anlamıyla çağdaş bir tıp eğitimi verilemiyordu. Yeterli kaynak ayrılamadığı için insanlarımız tıp biliminin geliştirdiği korunma, teşhis ve tedavi yöntemlerinden Devamını Oku...

Atatürk Milliyetçiliği Nedir ? Özellikleri Hakkında Bilgi

Atatürk Milliyetçiliği Nedir ? Millet, aralarında dil, kültür, yurt, tarih ve ülkü birliği bulunan insanların oluşturduğu siyasi ve sosyal bir topluluktur. Milliyetçilik ise kişinin üyesi olduğu milleti sevmesi ve onunla gurur duymasıdır. Atatürk de milletini her şeyin üzerinde tutan ve Türk milletinin ferdi olmaktan Devamını Oku...

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir ? Özellikleri Hakkında Bilgi

Cumhuriyetçilik, devletin cumhuriyetle yönetilmesini öngören bir ilkedir. Cumhuriyeti benimsemeyi ve onun en iyi yönetim biçimi olduğuna inanmayı ifade eden bu ilke cumhuriyetin korunması ve yüceltilmesini amaçlar. Cumhuriyet millete dayanan, gücünü milletten alan bir yönetim şeklidir. Egemenliğin yani karar alma yetkisinin millete ait olduğu bu Devamını Oku...

Atatürk Ve Müzik Hakkında Bilgi

Atatürk Ve Müzik “Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” diyen Atatürk müziği çağdaşlaşmanın sembolü olarak görüyordu. Bu nedenle çağdaş müzik anlayışı benimsenmeden diğer alanlarda yaptığı inkılapların tam anlamıyla başarıya ulaşamayacağını düşünüyordu. Atatürk Sofya’da. askeri ataşe olarak görev yaptığı sırada. çok sesli Devamını Oku...

Devletçilik İlkesi Nedir ? Özellikleri Ve Önemi Hakkında Bilgi

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan milletimizi büyük ekonomik sorunlar beklemekteydi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, 17 Şubat 1923’te İzmir’de Türkiye iktisat Kongresini topladı. O, bu kongredeki konuşmasında “Siyasi, asker? zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olamaz, az zamanda söner” Devamını Oku...