Genel

Kimyasal Bağlar Nedir? Bileşikleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kimyasal Bağlar Nedir? Bileşikleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi,Vücudumuz için ,gerekli minerallerden olan tuzun nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Elementlerin bir araya gelerek kimyasal bir olay sonucunda bileşikleri oluşturduğunu öğrendiniz. Sodyum elementi atomu klor elementi atomu ile bir araya gelerek çok farklı özelliklere sahip tuz bileşiğini Devamını Oku...

Türkleri Kürtler mi Müslüman Yaptı? Ne Zaman Müslüman Oldu?

  Son günlerde bir şehir efsanesi gibi yayılan bu iddianın ciddiye alınır bir yanı yoktur. Hatta buna benzer başka iddialara göre, Türkler, Arap/İslâm ordularına direndiler ama Kürtler, İslâm’ı isteyerek kabul ettiler. Esasen Türklerin ve Kürtlerin nasıl Müslüman oldukları, tarih kitaplarında tafsilatları ile izah edilmiştir. Devamını Oku...

Kürtler Nasıl Müslüman Oldu? Hangi Mezhepleri Tercih Ettiler?

Kürtler Nasıl Müslüman Oldu? Haricilik ve daha sonra Kürtler de tıpkı Türkler gibi, Emevi/Arap akınlarına önce karşı koydular. Çünkü ırkçı temelde hareket eden Emevi’/Arap orduları, İslâm’ı yaymanın değil, genelde ganimetlerin hesabını güdüyorlardı. Kürtler, Arap/İslam orduları ile ilk temasları olan M. 637 yılından itibaren Arap Devamını Oku...

Atatürk’ün Sanat Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

  Atatürk Ve Sanat,”Fikirler ve inkılaplar sanatla yayılır.” diyen Atatürk, güzel sanatları, milletimizin tanınmasının ve çağdaş milletler arasında hak ettiği yeri alabilmesinin bir aracı olarak görüyordu. Çünkü o Batı medeniyetini ortaya çıkaran sürecin sanat alanındaki gelişmelerle başladığını biliyordu. Bu nedenle Batı’nın bilim ve teknolojideki Devamını Oku...

Atatürk’ün Tarım Alanında Yaptığı Yenilikler

  Mustafa Kemal milli ekonomimizin temelinin tarıma dayandığını biliyor ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veriyordu. Çünkü o, çiftçiyi ülkemizin gerçek sahibi olarak görüyor ve nüfusumuzun büyük bölümünü oluşturan bu kesimin refaha kavuşması için tarım’ modernleştirmek gerektiğine inanıyordu. Yapılması gereken, yüzlerce yıldır ilkel yollarla üretim Devamını Oku...