Kürtler Nasıl Müslüman Oldu? Hangi Mezhepleri Tercih Ettiler?

Kürtler Nasıl Müslüman Oldu Hangi Mezhepleri Tercih EttilerHaricilik ve daha sonra Kürtler de tıpkı Türkler gibi, Emevi/Arap akınlarına önce karşı koydular. Çünkü ırkçı temelde hareket eden Emevi’/Arap orduları, İslâm’ı yaymanın değil, genelde ganimetlerin hesabını güdüyorlardı. Kürtler, Arap/İslam orduları ile ilk temasları olan M. 637 yılından itibaren Arap ordularına karşı şiddetle direndiler. Yaklaşık 300 yıl boyunca sürekli isyan ettiler. Bir kısmı, eski dinlerine geri döndü, ekserisi ise Harici hareketlerini desteklediler,427 Kürtlerin kesin şekilde Müslüman olması, birden bire olmadı ve uzun bir zamana yayıldı. Bu süre içerisinde Kürtler, hangi mezheplere tabii oldukları konusunda net bir bilgi yoksa da Hariciliği benimseyenlerin çoğunlukta olduğuna dair. genel bir kabul vardır.

Kürtler arasında “Harici olanların ve Osman ve Ali meselesine karışmayanların” olduğu dönemin kaynaklarından Mesüdi tarafından da kaydedilmiştir. Kürtler arasında Şafii mezhebinin ne zaman yayıldığı konusunda da net bir tarih vermek mümkün değil. İmam Şafii’nin M. 820 yılında vefat ettiği düşünülürse, Kürtlerin daha geç dönemlerde şafii mezhebini kabul ettikleri anlaşılır. Kürtler arasında Şafii mezhebinin 11. yüzyılda yayılmaya başladığma dair genel bir kabul vardır. Ama en azından Şeref Han ile Evliya Çelebi’nin kayıtlarından kesin olarak bütün Kürtlerin, Yezidi olanlar hariç şafii mezhebine mensup olduğunu biliyoruz.

Benzer Yazılar


Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.